Różnica między oddaleniem, a odrzuceniem powództwa

Różnica między oddaleniem, a odrzuceniem powództwa

Oddalenie i odrzucenie powództwa to dwa terminy prawne, które dla osoby niemającej żadnej wiedzy prawniczej brzmią podobnie, ale oznaczają dwie zupełnie różne czynności. Warto zdawać sobie sprawę z ich znaczenia, kiedy wchodzi się na ścieżkę sądową w jakimkolwiek cywilnym sporze.

Co to oddalenie powództwa?

Oddalenie powództwa zachodzi wówczas, kiedy sąd zbada sprawę i uznaje, że roszczenie dochodzone przez powoda wcale mu się, z różnych powodów nie należy. Przykładem jest zwykły pozew o zapłatę danej kwoty – sąd może oddalić takie żądanie, jeśli dotrze do konkretnego dowodu, że kwota została już dawno uiszczona. Potwierdzeniem wpłaty może być odpowiedni wydruk z historii konta bankowego lub chociażby, zwykły paragon sklepowy, jeśli wszystkie dane na nim zawarte się zgadzają. Oddalenie ma więc miejsce w każdym przypadku, kiedy sąd uzna, że powód nie ma merytorycznych przesłanek, aby żądać uiszczenia jakiejkolwiek kwoty. W takim wypadku za zbadanie sprawy i tak pobierane są koszta procesowe, czyli traci sam powód.

Odrzucenie powództwa

Odrzucenie powództwa, czy też apelacji jest zupełnie innym procesem. Przede wszystkim, sąd nie bada merytorycznych racji powoda, a nie rozpoczyna pracy nad sprawą z przesłanek czysto formalnych. Pozew, który nie spełnia wszystkich wymaganych aspektów jest odrzucany, a sąd w tym wypadku nie pobiera żadnych kosztów procesowych. Warto jednak wiedzieć w jakiej sytuacji sąd odrzuca pozew, aby niepotrzebnie takowego nie składać. Warunki te określa artykuł 191 kodeksu postępowania cywilnego. Sąd odrzuca pozew, kiedy we wnoszonej sprawie zapadł już prawomocny wyrok lub sprawa jest w toku. Jest to logiczne, ponieważ w takim wypadku mogłoby dojść do sytuacji, że wiele różnych sądów rozpatruje i wydaje wyrok na jedną sprawę, co byłoby zdecydowanie niekorzystne i prowadziłoby do wielkiego paraliżu władzy sądowniczej. Pozew odrzuca się również, kiedy przynajmniej jedna ze stron nie ma zdolności sądowej, a także jeśli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *