Co to jest Testament?

Co to jest Testament?

Testament

Testament to dokument, który reguluje ostatnią wolę zmarłego, czyli jest instrukcją co zrobić z majątkiem danej osoby po jej śmierci. W polskim prawie testamenty opisane są w kodeksie cywilnym, począwszy od artykułu 941. Tekst owych przepisów jest jawny i dostępny nawet w formie cyfrowej w Internecie, więc ma dostęp do nich każdy obywatel. Prawidłowo sporządzony testament powinien być spisany pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. W razie, gdyby datę pominięto, testament nie staje się od razu nie ważny, jeśli nie wywołuje żadnych wątpliwości. Testament może być stworzony przez każdego człowieka o pełni zdolności prawnych i przechowywany np. w domu w specjalnym miejscu, o którym wiedzą tylko nieliczni. Dokument może być też spisany w postaci aktu notarialnego – w takim wypadku notariusz pobiera za tą usługę opłatę, umieszcza odpis w swojej kancelarii oraz jest zobowiązany do jej ujawnienia po śmierci osoby, które testament dotyczy. W razie jakichkolwiek niepewności, usługi związane z pomocą przy pisaniu testamentów oferują również kancelarie adwokackie, jednak pobierając przy tym oczywiście dla siebie spore prowizje. Warto dodać, że testament może dotyczyć tylko i wyłącznie jednej osoby, która w każdej chwili ma prawo zmienić jego postanowienia.

Specyficzne formy testamentu

Kodeks cywilny przewiduje całą gamę dodatkowych regulacji w sprawie testamentów. Przykładowo osoba, która nie może z jakichkolwiek powodów pisać np. nie ma obu rąk lub jest zbyt słaba, by podnieść dłoń może wygłosić swoją ostatnią wolę w obecności dwóch świadków, jednakże jeden z nich musi pełnić jedną z publicznych funkcji wymienionych w artykule 951 kodeksu. Sporządza się wówczas odpowiedni protokół i odczytuje się go spadkodawcy. Jeśli ten, z różnych powodów, nie może się nawet podpisać – wówczas testament nadal jest ważny, jednakże trzeba ów fakt dobrze udokumentować. Dodatkowo prawo nie określa formy testamentu, oprócz faktu, że musi być on pisemny – można nawet spisać ostatnią wolę na ścianie, a będzie miała ona moc prawną, jeśli nie będzie żadnych wątpliwości co do autorstwa tekstu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *