budowa

Studium i plan miejscowy – od nich zależy ład przestrzenny

Istota ładu przestrzennego  Każdy człowiek na ziemi chciałby cieszyć się estetycznym i funkcjonalnym otoczeniem, w którym się znajduje. Podejścia planistycznego do urządzania gmin i zalążków urbanistyki można doszukiwać się już w starożytnej Mezopotamii czy Egipcie. Rozwój cywilizacyjny przyniósł za sobą wypracowanie konkretnych mechanizmów i możliwości, które pomagają tworzyć ład przestrzenny, abyśmy mogli funkcjonować w uporządkowanych i harmonijnych przestrzeniach, […]

Jak wybrać szkołę jazdy?

Jak wybrać szkołę jazdy?

W życiu większości ludzi przychodzi moment, w którym zaczynają czuć potrzebę wyrobienia sobie prawa jazdy, kategorii B, która w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna w kontekście zatrudnienia oraz komunikacji na co dzień. Jak wybrać szkołę jazdy, aby być w pełni zadowolonym ze świadczonych przez nią usług, oraz przede wszystkim zdać za pierwszym razem egzamin państwowy […]

Różnica między oddaleniem, a odrzuceniem powództwa

Różnica między oddaleniem, a odrzuceniem powództwa

Oddalenie i odrzucenie powództwa to dwa terminy prawne, które dla osoby niemającej żadnej wiedzy prawniczej brzmią podobnie, ale oznaczają dwie zupełnie różne czynności. Warto zdawać sobie sprawę z ich znaczenia, kiedy wchodzi się na ścieżkę sądową w jakimkolwiek cywilnym sporze. Co to oddalenie powództwa? Oddalenie powództwa zachodzi wówczas, kiedy sąd zbada sprawę i uznaje, że […]

Co to jest Testament?

Co to jest Testament?

Testament Testament to dokument, który reguluje ostatnią wolę zmarłego, czyli jest instrukcją co zrobić z majątkiem danej osoby po jej śmierci. W polskim prawie testamenty opisane są w kodeksie cywilnym, począwszy od artykułu 941. Tekst owych przepisów jest jawny i dostępny nawet w formie cyfrowej w Internecie, więc ma dostęp do nich każdy obywatel. Prawidłowo […]