Kurs HDS – i możesz świadczyć usługi transportowe!

kurs na HDS

Transport HDS jest coraz popularniejszy w Polsce, ponieważ jest bardzo efektywny nie tylko w przypadku dużych, ale również ciężkich ładunków. Według przepisów, aby można było obsługiwać takie urządzenia przenośne należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Trzeba zatem przejść w tym kierunku odpowiednie szkolenie, a także zdać egzamin państwowy. 

Zalety HDS

HDS jest to Hydrauliczny Dźwig Samochodowy. Przy HDS mamy do czynienia z samochodem ciężarowym z zamontowanym na nim żurawiem przeładunkowym. Żuraw przeważnie ma nośność kilku (w niektórych przypadkach nawet kilkunastu) ton, dlatego bardzo dobrze sprawdza się nie tylko przy załadunku, ale również rozładunku ciężkich towarów oraz elementów, które mają dużą wagę, a także niestandardowe rozmiary np. palety, kontenery transportowe czy pręty stalowe. Tego typu dźwigi bardzo często wykorzystuje się w budownictwie, przemyśle, służą również pomocą służbom ratunkowym czy drogowym. Warto wiedzieć, że żuraw napędzany jest pompą hydrauliczną, która z kolei zasilana jest z silnika pojazdu. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że ramię takiego dźwigu może być wysunięte nawet na kilkanaście metrów.

Warunki konieczne do obsługi urządzenia

Osoby, które są zainteresowane podjęciem pracy przy obsłudze żurawia muszą nie tylko ukończyć kurs na HDS, ale również zdać egzamin przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Kandydat, który chce przystąpić do kursu musi mieć ukończone 18 lat, a także posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie. Konieczne jest również wykonanie badań lekarskich oraz posiadanie zaświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań.

Na kursie kandydaci przyswajają wiedzę, a także umiejętności z zakresu obsługi  żurawia, jego budowy,  obowiązków operatorów żurawi, zasad bezpiecznej eksploatacji,  sposobów postępowania w razie awarii lub wypadku i bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie może mieć charakter nie tylko grupowy, ale również indywidualny. Bardzo często szkolenia przeprowadzane są na terenie danej firmy (szkolenie trwa 40 godzin dydaktycznych, składa się z zajęć praktycznych oraz teoretycznych. Cena całego kursu wynosi około 800 złotych.

Po pozytywnie zdanym egzaminie, Urząd Dozoru Technicznego wystawia danemu operatorowi bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne (kat UDT – IIŻ). Zaświadczenie uprawnia osobę, która zdała egzamin do obsługi wszystkich typów żurawi przenośnych w Polsce, . Warto mieć świadomość, że zaświadczenie może być wydane również w języku angielskim czy niemieckim. Należy koniecznie pamiętać, aby zawsze mieć przy sobie w trakcie obsługi maszyny HDS decyzję administracyjną, która zezwala na eksploatację żurawia przeładunkowego.

Podsumowanie

We współczesnym transporcie drogowym coraz częściej wykorzystuje się urządzenia HDS. Ich uniwersalność, mobilność, a także specyfikacja sprawiają, że są zdecydowanie najbardziej wszechstronnymi środkami transportu ciężarowego. Do obsługi tego typu maszyn konieczne jest zdanie egzaminu państwowego, a także otrzymanie specjalnych uprawnień.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że przepisy wprost nie definiują obowiązku posiadania uprawnień HDS przez kierowców (kierowca do jazdy samochodem z HDSem nie musi posiadać zaświadczenia, jednak wtedy nie może on obsługiwać tego dźwigu w żaden sposób). Konieczne jest zatem zdobycie takich uprawnień, które przyczyni się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, ale również da szansę danemu kierowcy na obsługę intratnych zleceń.

Inspiracja: Akademia-Efect.pl – kursy na HDS, wózki widłowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *