Jak załatać dziurę w rynnie?

nieszczelna rynna

Istnieje kilka głównych czynników, które przyczyniają się do przeciekania rynien:

  • niefachowy montaż,
  • warunki atmosferyczne, zwłaszcza skrajne temperatury otoczenia, gradobicia,
  • uszkodzenia mechaniczne.

Bardzo niskie lub wysokie temperatury doprowadzają do kurczenia się lub rozszerzania tworzywa, z którego są wykonane rynny. Jeśli nie zostaną zastosowane rady producentów, co do montażu oraz stosowania elementów kompensujących, ich połączenia mogą się rozszczelnić. Problem rozszerzalności w największym stopniu dotyczy systemów rynnowych plastikowych. Natomiast systemy rynnowe metalowe niezwykle łatwo ulegają różnym zarysowaniom, np. na skutek zalegania w rynnach gałęzi czy innych zanieczyszczeń. W konsekwencji prowadzi to do pojawiania się rdzy, a postępująca korozja z kolei przyczynia się do powstawania nieszczelności.

Naprawy rynien plastikowych

Rozleglejsze uszkodzenia rynien powodują konieczność wymiany na nowe elementy. Małe pęknięcia i drobniejsze nieszczelności w rynnach plastikowych możemy załatać silikonem lub kitem. Łatanie pękniętych fragmentów  powinno zostać poprzedzone ich wycięciem przy użyciu brzeszczotu. Nowy, docięty nieco dłużej kawałek, należy przykleić klejem do PVC, pamiętając, że część do której będziemy przyklejać powinna być wyczyszczona z zanieczyszczeń.

Gdy w rynnach mamy złączki uszczelkowe, do poprawy szczelności systemu rynnowego może wystarczyć wymiana uszczelki albo uszczelnienie jej silikonem.

Naprawy rynien metalowych

Skorodowane miejsca należy najpierw dokładnie oczyścić, zwłaszcza ze starych powłok kleju. Jeśli rynny były wcześniej lutowane należy oczyścić i wyjałowić miejsce lutu.

Oczyszczone miejsca pokrywa się starannie warstwą farby lub cynku. Miejsca naprawy najlepiej na nowo zabezpieczyć powłoką antykorozyjną. Farby zaprawowe zabezpieczą rynnę przed rdzą.

W przypadku, gdy dziury są większe należy zastosować nakładkę w postaci dodatkowego fragmentu rynny, który należy połączyć z resztą systemu za pomocą specjalnego spoiwa i dodatkowo zalutować. Nie należy lutować mocno skorodowanych miejsc, gdyż taka naprawa dziur nie przyniesie rezultatu.

Rynny metalowe należy łatać dwustronnie. Od wewnętrznej strony najlepiej użyć uszczelniacza dekarskiego. Od zewnętrznej strony najlepsze zastosowanie ma wulkanizująca taśma dekarska, która jednostronnie pokryta jest klejem.

Przy dużych usterkach można wziąć pod uwagę wycięcie zniszczonego fragmentu i zastąpienie go nowym.

Sprawdzenie szczelności

Do sprawdzenia szczelności po naprawie najlepiej użyć wody z węża ogrodowego albo myjki wysokociśnieniowej. Możemy wówczas, na bieżąco, lokalizować ewentualne miejsca przeciekania systemu rynnowego i naprawić je.

Okresowe przeglądy techniczne

Dla utrzymywania systemu rynnowego we właściwym stanie konieczna jest kontrola stanu technicznego rynien, a także regularna konserwacja. Nie musimy sprawdzać rynien po każdym deszczu, wystarczy to zrobić zwłaszcza przed sezonem zimowym oraz po jego zakończeniu. Naprawa ewentualnych drobnych nieszczelności pozwoli uniknąć ich powiększania i dalszego niszczenia rynny.

Źródło: Plastmo.pl – Rynny dachowe i systemy rynnowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *