Jak założyć spółkę cywilną?

Spółka cywilna jest za jednym z najprostszych i najtańszych sposobów na prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Sam proces założenia spółki cywilnej jest niezwykle szybki, a prowadzenie firmy w tej formie nieskomplikowane. Jej założenie nie wymaga minimalnego kapitału założycielskiego, a jej wspólnicy rozliczają się z podatków oddzielnie, omijając tym samym konieczność płacenia odrębnego podatku dochodowego firmy. Te zalety wpływają na to, że spółki cywilne są jedną z najczęściej wybieranych form współpracy przez polskich przedsiębiorców. Jeśli interesuje Was założenie własnej spółki cywilnej, zapraszamy do lektury artykułu, w którym podpowiemy, jak krok po kroku to zrobić.

Pierwsze kroki do założenia spółki cywilnej

Spółka cywilna to forma prowadzenia działalności, do której założenia potrzebne są co najmniej osoby fizyczne bądź prawne, które zawierając umowę, zobowiązują się do wspólnego działania w określonym celu. Sama spółka nie stanowi odrębnego podmiotu w obrocie gospodarczym, dlatego nie wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zamiast tego każdy ze wspólników jako osoba fizyczna chcąca prowadzić działalność gospodarczą musi sam zarejestrować się w CEIDG, aby uzyskać status przedsiębiorcy.W tym celu muszą oni odwiedzić urząd miasta lub gminy, w zależności, gdzie zakładają swoją działalność, i dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po uzyskaniu pierwszego wpisu rejestracyjnego w CEIDG należy zawrzeć umowę spółki cywilnej w formie pisemnej. Treść takiego dokumentu uregulowana została przez artykuły Kodeksu cywilnego – od 860 do 875. Umowa spółki musi zostać zawarta na piśmie i powinna zawierać co najmniej nazwę zakładanej spółki, listę jej wspólników, opis przedmiotu prowadzonej działalności, wartość i rodzaj wniesionego wkładu oraz czas na jaki zawarto umowę.

Co po podpisaniu umowy?

Gdy jesteśmy zarejestrowani już jako przedsiębiorcy i mamy podpisaną umowę spółki, możemy przystąpić do jej rejestracji. W tym celu wypełniony formularz CEIDG-1 należy złożyć w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy. Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie osób fizycznych zakładających spółkę do Zakładu Usług Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku do tych instytucji. Składając wniosek CEIDG-1 naszej spółce, w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku automatycznie zostanie nadany REGON. Nadanie NIPu trwa maksymalnie 3 dni od daty złożenia wniosku. Ostatnią czynnością, jaką należy wykonać, rejestrując spółkę cywilną, jest aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi. Każdy ze wspólników powinien dokonać aktualizacji swojego wniosku CEIDG-1 podając nadany spółce numer NIP i numer REGON.

Źródło: MDDP Outsourcing – Księgowość dla spółek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *